Začať znovu

Veľká narodeninová hra s Vaprio

Získajte garantovanú výhru pri nákupe 20 – 80 Eur a pri nákupe nad 80 Eur na e-shope Vaprio.sk alebo v sieti predajní Vaprio. Akcia je určená pre registrovaných zákazníkov a držiteľov vernostných kariet Vaprio.

Ďalej zodpovedaním súťažnej otázky budete zaradení do zlosovania
o veľkú týždennú výhru podľa hodnoty nákupu.

Okamžité výhryPravidlá

Zaregistrujte svoj nákup

Do kolónky „Kód z účtenky“ zapíšte svoj unikátny kód získaný na účtenke pri nákupe na Vaprio.sk
alebo v ktorejkoľvek našej predajni Vaprio.

Hlavní výhry

Výhercovia predchádzajúcich kôl

29. týždeň

Otázka: V ktorom meste bola otvorená prvá predajňa Vaprio.cz? (pod názvom Vašecigareta.cz)

Správná odpověď: B) Plzeň

Michal (Plzeň) - Zahradný gril Weber Compact Kettle

Daniel (Plzeň) - Kávovar De'Longhi + 5x500g prémiovej zrnkovej kávy Vaprio

28. týždeň

Otázka: Kedy (mesiac/rok) bola otvorená prvá predajňa Vaprio v ČR (pod názvom Vašecigareta.cz)?

Správná odpověď: C) 11/2011

Jaromír (Eshop) - Zahradný gril Weber Compact Kettle

Kristián (Košice) - Kávovar De'Longhi + 5x500g prémiovej zrnkovej kávy Vaprio

27. týždeň

Otázka: Koľko má Vaprio.cz kamenných prevádzok v ČR a na Slovensku?

Správná odpověď: B) 35

Zdeněk (Hradec Králové) - Zahradný gril Weber Compact Kettle

Jan (Eshop) - Kávovar De'Longhi + 5x500g prémiovej zrnkovej kávy Vaprio

26. týždeň

Otázka: Koľkokrát bolo Vaprio.cz (predtým Vašecigareta.cz) vyhlásené e-shopom roku v kategórií E-fajčenie a tabak za posledné štyri roky (2017-2020)?

Správná odpověď: B) 4

Ondřej (Praha 1) - Zahradný gril Weber Compact Kettle

Lucie (Říčany) - Kávovar De'Longhi + 5x500g prémiovej zrnkovej kávy Vaprio

Úplné pravidlá súťaže „Veľká narodeninová hra s Vaprio“

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ –VEĽKÁ NARODENINOVÁ HRA S VAPRIO

 1. Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže, nazvanej „VEĽKÁ NARODENINOVÁ HRA S VAPRIO“ (ďalej len „Hra“), ktorej podmienky upravujú tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“), je obchodná spoločnosť Vaprio.sk, s.r.o., IČO 50 852 248, so sídlom Mlynarovičova 2452/5-7, 851 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri: Sro, Vložka číslo: 119415/B, Okresný súd Bratislava 1 (ďalej len „Usporiadateľ“).

 2. Hra prebieha v období od 28.6.2021 do 5.9.2021 (ďalej len „Obdobie“), t.j. celkovo 70 kalendárnych dní (10 týždňov) v predajnej sieti Usporiadateľa, tvorenej jednak (i) kamennými predajňami Vaprio.sk, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.vaprio.sk, a (ii) e-shopom Vaprio.sk, pričom pre on-line nákup v uvedenom e-shope sa vyžaduje predchádzajúca registrácia z dôvodu overenia si zákonného vekového limitu (18+), v oboch prípadoch však výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania“). Výdaj herných kódov bude ukončený na e-shope Vaprio.sk 3.9.2021 o 16:00 hod., v kamenných predajniach Vaprio bude výdaj herných kódov ukončený 5.9.2021 o 20:00 hod.

 3. Účastníkom Hry sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je vlastníkom vernostnej karty Vaprio.sk (Verne Vaše Cigareta.sk), a ktorá počas Obdobia nakúpi klasicky alebo on-line v Mieste konania (ďalej len „Účastník“). Z Hry sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, ktorí sa podieľajú na organizácii Hry a osoby týmto zamestnancom blízke v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane vyššie uvedený zamestnanec Usporiadateľa či vo vzťahu k nemu osoba blízka, ako je upravené vyššie, výhra sa im neodovzdá a bude určený náhradný výherca v súlade s Pravidlami.

 4. Popis Hry: Za každý nákup v hodnote 20 Eur – 80 Eur (BASIC), resp. za nákup v hodnote nad 80 Eur (PREMIUM) Účastník dostane unikátny herný kód, ktorý môže uplatniť na stránkach www.vaprio.sk jeho doplnením do interaktívneho formulára spolu s ostatnými povinnými údajmi, a získať tak (i) jednu z garantovaných výhier a zároveň (ii) sa zúčastniť losovania o hodnotné týždenné výhry. Zadaním kódu do interaktívneho formulára získava Účastník jednu náhodne vybranú odmenu/výhru z nižšie uvedeného záznamu garantovaných výhier. Garantovanú výhru si musí účastník Hry vyzdvihnúť/uplatniť najneskôr do 30.9.2021. Po priradení garantovanej výhry bude Účastníkovi ponúknuté pokračovať v nadstavbovej časti Hry o týždennú výhru zadaním správnej odpovede na súťažnú otázku daného týždňa. Zo správnych odpovedí v tejto nadstavbovej časti budú vylosovaní dvaja výhercovia hlavných týždenných výhier. Prvý výherca bude vylosovaný zo všetkých Účastníkov, ktorí v danom súťažnom týždni uplatnili kód z účtenky v hodnote nad 80 Eur a zároveň správne odpovedali na súťažnú otázku daného týždňa. Hlavnou týždennou výhrou pre prvého výhercu je Kávovar De Longhi spolu s 5x500g balením zrnkovej kávy Vaprio. Druhý výherca bude vylosovaný zo všetkých Účastníkov, ktorí v danom súťažnom týždni uplatnili kód z účtenky v hodnote od 20 Eur do 80 Eur a zároveň správne odpovedali na súťažnú otázku daného týždňa. Hlavnou týždennou výhrou pre druhého výhercu je Záhradný gril. Unikátny herný kód musí byť uplatnený najneskôr do 5.9.2021, 23:59, po tomto dátume stráca kód platnosť. Výhercovia hlavných týždenných cien v nadstavbovej časti Hry budú vylosovaní náhodným výberom zo všetkých účastníkov, spĺňajúcich vyššie uvedené kritériá a budú zverejnení na webových stránkach www.vaprio.sk vždy nasledujúci týždeň v pondelok od 17:00. Výhercovia hlavných týždenných cien budú kontaktovaní Usporiadateľom a bude s nimi odsúhlasený spôsob odovzdania ich výhry. Výhry budú výhercom odovzdané do 30 dní po zverejnení zoznamu výhercov nadstavbovej časti Hry za daný týždeň.

  Unikátny kód dostane Účastník na vydanej účtenke za nákup tovaru v Mieste konania. Počet vydaných unikátnych herných kódov je obmedzený na 1 kód za deň na jednu vernostnú kartu. Na www.vaprio.sk bude vytvorená stránka s Hrou, na ktorej titulnej strane bude pole pre vyplnenie unikátneho herného kódu.

  Garantované výhry:

  Garantované výhry budú prideľované náhodným výberom z nižšie uvedeného zoznamu. Účastník vyplní svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, e-mail, telefón). Pre vyzdvihnutie výhry získa Účastník unikátny kód, ktorý nahlási alebo zadá obsluhe kamennej predajne Vaprio.sk, resp. do objednávkového formulára v internetovom obchode Vaprio.sk.

  AIRSCREAM AirsPops štartovacia sada, Barly BLACK, Barly GOLD, Barly GREEN, Barly RED, Dreamix - Cigarový tabak (Cigarillos Tobacco), Dreamix - Čistý tabak (Tobacco Ripe), Dreamix - Čokoláda s mätou (Choco Mint), Frutie - Hruška (Pear), Frutie - Malina (Raspberry), Frutie - Pomelo, GeekVape Aegis Boost Plus 40W 18650 Pod sada, Innokin Kroma R Zlide sada, Innokin Sceptre Vaprio Edition sada, PEEGEE - Mall Blend, PEEGEE - Sladký tabak (Sweet Tobacco), PEEGEE - Černica (Blackberry), Quawins Vstick Pro sada, SLIQUID - Americký tabak (American Tobacco), SLIQUID - Mango a limetka (Mango-Lime), SLIQUID - Tropický punč (Tropical Punch), TobGun - BLACK, TobGun - FRESH, TobGun - GOLD, Zľava 10% pri nákupe nad 20 €, Zľava 10% pri nákupe nad 40 €, Zľava 4 € pri nákupe nad 20 €, Zľava 4 € pri nákupe nad 40 €, ePiston POD systém.

   

  Hlavné týždenné výhry nadstavbovej časti Hry:

  Kávovar De'Longhi + 5x500g prémiovej zrnkovej kávy Vaprio

  Zahradný gril Weber Compact Kettle

 5. Súhlas Účastníka so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií: Účasťou v Hre podľa týchto Pravidiel a ich odsúhlasením poskytuje Účastník svoj súhlas s tým, že Usporiadateľ je oprávnený použiť Účastníkom poskytnuté osobné údaje pre účely účasti v Hre a pre marketingové využitie, zahŕňajúce i zasielanie informácií prostredníctvom SMS správ a e-mailov. Usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje poskytnuté Účastníkom až do odvolania Účastníkom udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Účastník tiež súhlasí so zasielaním obchodných informácií v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, a to až do odvolania Účastníkom udeleného súhlasu so zasielaním obchodných informácií. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií možno kedykoľvek odvolať. Práva a povinnosti Účastníka sa v oblasti ochrany osobných údajov v plnom rozsahu riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré je známe pod skratkou GDPR, a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

 6. Usporiadateľ má právo Hru kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu ukončiť, skrátiť, predĺžiť, odvolať a zmeniť Pravidlá, a to i bez poskytnutia príslušných a Súťažou zamýšľaných spotrebiteľských výherných cien. Rozhodnutie Usporiadateľa o ukončení Hry je účinné okamihom jeho uverejnenia na internetových stránkach Usporiadateľa, teda na webovej stránke www.vaprio.sk. V takomto prípade nemá Účastník žiadny právny nárok na náhradu akýchkoľvek škôd alebo na náhradu akýchkoľvek nákladov, prípadne mu vzniknutých z účasti v Hre. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri realizácii Hry, a to vrátane, nie však výlučne, ako napr. za zlyhanie techniky, systému, programového vybavenia a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry v zozname výhrami obdobného typu a hodnoty alebo zmeniť podmienky odovzdávania výhier. Usporiadateľ je oprávnený vyradiť z Hry Účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky stanovené Pravidlami alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v aktuálne platnom znení. Usporiadateľ má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach Hry vrátane prípadného rozhodnutia o neudelení výhry v Hre pre porušenie pravidiel vo vzťahu k Účastníkovi a/alebo Účastníkom. Účastník berie tiež na vedomie a je uzrozumený s tým, že výhry z Hry nie sú súdne ani inak vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú Usporiadateľovi.

 7. Pravidlá predstavujú jediný dokument záväzne upravujúci Hru a sú zverejnené na www.vaprio.sk a sú tiež dostupné v kamenných predajniach siete Vaprio.sk.

V Bratislave, 17.6.2021

Vaprio 10 letSprievodca výberom
Hore
Zákaz predaja elektronických cigariet a príslušenstva osobám mladším ako 18 rokov! Na našej webovej stránke používame súbory "cookie", aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili ju Vašim požiadavkám. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s ich využitím.