Nastavenie prívodov vzduchu
07.04.2019

Nastavenie prívodov vzduchu

Voľný, utiahnutý, horný, spodný, ako si ho nastaviť a čo ovplyvňuje?

Prívod vzduchu (airflow) je neoddeliteľnou súčasťou každej elektronickej cigarety. Mnohé umožňujú jeho nastavenie, iné naopak túto možnosť nemajú. V prípade, že je ho možné nastaviť, je jeho správne nastavenie zásadné pre riadne fungovanie e-cigarety a v neposlednom rade tiež pre váš celkový pôžitok z vapovania.

Čo ovplyvňuje?

To, ako si prívody vzduchu upravíme, ovplyvňuje hneď niekoľko aspektov vapovania. Po prvé, je to voľnosť potiahnutia, a to nielen v rámci zásadného rozdelenia poťahovania na ústa-pľúca a priamo do pľúc (pozri nižšie). Po druhé, je to teplota. Čím menej vzduchu totiž do atomizéra prúdi, tým menej sa žhaviaca hlava a špirálka ochladzujú a vy tak vdychujete teplejšiu paru. Menej vzduchu a teplejšia para obvykle znamená koncentrovanejšiu paru plnú chuti. Na druhej strane viac vzduchu vytvorenú paru do určitej miery zriedi a so správnym atomizérom to má za výsledok obrovské mraky pary, ktoré budeme vydychovať.

Prívod vzduchu teda ovplyvňuje nasledujúce aspekty vapovania:

  • Voľnosť potiahnutia
  • Teplota
  • Chuť
  • Produkcia pary

Nastavenie pre ústa-pľúca

Čím utiahnutejšie, tým lepšie. Tak by mnoho užívateľov zhodnotilo nastavenie prívodu vzduchu pri atomizéroch pre poťahovanie ústa-pľúca. Do istej miery je to pravda, ale ako aj pri iných aspektoch vapovania, i toto je veľmi subjektívne.

Existuje naviac viacero druhov atomizérov a žhaviacich hláv, určených pre poťahovanie ústa-pľúca. Zatiaľ čo niektoré ponúkajú vysoké odpory a pomalé žhavenie, iné majú odpory nízke (0,6Ω a nižšie) a rýchle žhavenie. Nie každému budú všetky vyhovovať, čo je absolútne v poriadku. Nastavenie väčšiny moderných atomizérov ústa-pľúca je však jednoduché, vďaka precíznemu spracovaniu prívodov. Tie sú často rozdelené na jednotlivé otvory a na vás je teda len zvoliť ten, ktorý vám bude vyhovovať najviac.

Tu je potrebné dávať pozor predovšetkým pri voľnejšom a rýchlejšom žhavení pri niektorých výkonnejších atomizéroch pre ústa-pľúca. Tým je potrebné dopriať trochu viac vzduchu a tiež prispôsobiť potiahnutie (rýchlejšie a ráznejšie), inak by mohlo totiž dochádzať k presýteniu hlavy a následnému bublaniu, prskaniu a napríklad i pretekaniu e-liquidu.

Nastavenie pre priame potiahnutia do pľúc

Tiež v rámci priameho poťahovania do pľúc je správne nastavenie prívodu vzduchu zásadné. Ak napríklad porovnáme hlavu s odporom 0,5Ω a odporučeným výkonom okolo 30W a hlavu s odporom 0,2Ω a odporučeným výkonom 80W, obe síce využijeme na poťahovanie priamo do pľúc, ale pre obe bude potrebné inak nastaviť prívody vzduchu. Ako a prečo?

Menej výkonná hlava s nižším odporom nebude dosahovať také teploty, aby bolo potrebné mať prívody otvorené na maximum. To by malo za následok len zriedenie vytvorenej pary, nulovú produkciu chuti a neuspokojivo chladnú paru. Samozrejme, záleží na danom atomizére, preto sa tu všeobecné rady dávajú ťažko, ale v tomto prípade by z polovice otvorené prívody mali bohate stačiť.

Za to poriadne výkonná hlava, ktorá má nízky odpor a vysoký odporučený výkon, bude dosahovať vysoké teploty a je potrebné ju teda riadne chladiť. To zaručia doširoka otvorené prívody vzduchu. Para tak nebude až príliš horúca, zvýši sa jej produkcia a zabránite tiež nepríjemnostiam, ako je kondenzácia pary a pretekanie zostatkového e-liquidu.

Horné vs. spodné prívody

Umiestnenie prívodom vzduchu môže byť rôzne, ale najčastejšie sa stretneme so spodnými a hornými prívodmi. Aké sú medzi nimi rozdiely a ktorý je lepší?

Najbežnejšie spodné prívody sú konštrukčne ľahšie a nezaberú v atomizére toľko miesta. Vzduch tiež nemusí prekonať takú dlhú cestu k špirálke s vatou, často tak býva príjemnejší, priamočiary a bez turbulencií. Je pre ne tiež jednoduchšie vzduch privádzať priamo pod špirálku. Zato horné prívody ponúkajú jednu zásadnú a praktickú výhodu oproti tým spodným - sú odolné proti pretekaniu liquidu. To môže uľahčiť život mnohým, nielen začínajúcim vaperom. Všeobecne sa však nedá povedať, že by bol jeden lepší než druhý, opäť je voľba na vás.

Zle nastavený prívod vzduchu

Zle nastavený prívod vzduchu nebude mať za následok len horší pôžitok z vapovania, ale môže spôsobiť tiež rad problémov. Príliš utiahnuté prívody v atomizére, ktorý vyžaduje voľné potiahnutie, spôsobia, že nevdýchnete všetku vytvorenú paru, tá vnútri atomizéra skondenzuje a presýti žhaviacu hlavu. Atomizér potom začne bublať, prskať do úst a môže tiež pretekať. Nedostatočné chladenie výkonných hláv potom zas spôsobí ich prehrievanie, čo vyústi do ich zníženej životnosti a v mnohých prípadoch tiež do prepálenia vaty a tým i poškodenia hlavy ako takej.

Na záver sa ešte patrí poznamenať, že s prívodom vzduchu tiež úzko súvisí používaný náustok. Pre utiahnuté potiahnutie ústa-pľúca je nezmysel používať široké náustky a naopak, pri priamych potiahnutiach do pľúc, kedy je potrebné vdýchnuť čo najviac pary, je určite nevhodný úzky náustok.

Hore
Zákaz predaja elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov! Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie cookien na našej stránke
Rozumiem