Kontakt

Vaprio.sk, s.r.o.
Sídlo, Kontaktná adresa:
Mlynarovičova 2452/5-7, 851 03 Bratislava
IČO
50 852 248
DIČ
2120504650
IČO DPH
SK2120504650
Zapísaná v obchodnom registri: Sro, Vložka číslo: 119415/B, okresný súd Bratislava 1
Bank. Spojenie: TATRABANKA a.s.
IBAN: SK89 1100 0000 0029 4106 8487
Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk
Adresa pre reklamácie
Vaprio.sk, s.r.o.
Mlynarovičova 2452/5-7
851 03 Bratislava
Tel. kontakt: +421 800 221 170

Napíšte nám správu

Vianoce 2019
Hore
Zákaz predaja elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov! Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie cookien na našej stránke
Rozumiem