Vaping je o 95 % bezpečnejší ako fajčenie. Skutočnosť alebo faktoid?
05.02.2020

Vaping je o 95 % bezpečnejší ako fajčenie. Skutočnosť alebo faktoid?

Aj keď nie je možné presne kvantifikovať dlhodobé zdravotné riziká spojené s elektronickými cigaretami, dostupné údaje naznačujú, že je nepravdepodobné, že prekročia 5 % rizík, spojených s fajčenými tabakovými výrobkami

Často sa hovorí, že používanie elektronických cigariet je o 95 % bezpečnejšie ako fajčenie. Je toto číslo iba vytiahnuté z päty, ako tvrdia niektorí kritici, alebo je založené na spoľahlivých vedeckých dôkazoch? Tento článok podporuje vedecký základ, na ktorom je postavené toto číslo, a vedúce zdravotnícke organizácie, ktoré ho podporujú.   

Kde sa tento odhad vzal?

Tento odhad je založený na komplexných, nezávislých preskúmaniach vedeckých dôkazov zo strany Public Health England a Poradného výboru pre tabak Kráľovskej akadémie lekárov Spojeného kráľovstva.   

Obe organizácie dospeli k rovnakému záveru, PHE v roku 2015 a opäť pri druhom preskúmaní dôkazov v roku 2018, RCP v roku 2016.

Kráľovská akadémia lekárov Spojeného kráľovstva to uviedla takto:

"Aj keď nie je možné presne kvantifikovať dlhodobé zdravotné riziká spojené s elektronickými cigaretami, dostupné údaje naznačujú, že je nepravdepodobné, že prekročia 5 % rizík, spojených s fajčenými tabakovými výrobkami, a môžu byť podstatne nižšie ako toto číslo. "

Rovnaké číslo (95 %) odhadla skupina medzinárodných expertov v roku 2014 pod vedením profesora Davida Nutta. Správy PHE a RCP boli úplne nezávislé od tohto predchádzajúceho skúmania, ale dospeli k rovnakému záveru.

V Spojených štátoch vedúci vedecký orgán Národných akadémií vied, strojárstva a medicíny dospel k záveru, že elektronické cigarety sú „omnoho menej škodlivé“ ako horľavé tabakové cigarety, ale neodhadli konkrétny percentuálny podiel. 

Presná hodnota samozrejme nie je až taká dôležitá, ale pomáha zabezpečiť odhad pre úroveň rizika, ktorý je významný pre fajčiarov a zdravotníckych pracovníkov. Len tvrdiť, že je používanie elektronických cigariet menej škodlivé, je príliš vágne. To by mohlo byť o 30 %, 60 %, alebo dokonca o 99 % menej škodlivé. Údaj 95 % pomáha oznámiť realistickú úroveň relatívneho rizika, ktorá je v konečnom dôsledku užitočná.

Z čoho vychádza 95 % údaj?

Takmer všetky škody spôsobené cigaretami sú spôsobené dechtom, CO a tisíckami ďalších toxínov, produkovaných spaľovaním tabaku. Elektronické cigarety jednoducho zahrievajú kvapalinu do aerosólu bez spaľovania. Je teda celkom jasné, že riziko používania e-cigariet bude oveľa nižšie ako fajčenie ako také. 

Po prvé, väčšina škodlivých toxínov z dymu úplne chýba v pare z elektronickej cigarety. Tie, ktoré sú prítomné, sú v oveľa nižších koncentráciách, väčšinou na úrovniach pod 1 % toho, čo v dyme. Ak sú koncentrácie toxínov oveľa nižšie ako v dyme, zdravotné riziká budú oveľa nižšie.  

Po druhé, keď fajčiari prechádzajú na elektronické cigarety, úrovne toxínov a karcinogénov merané v tele („biomarkery“) sú podstatne nižšie a pre mnoho toxínov sú rovnaké ako u nefajčiarov. Po 15 rokoch používania e-cigarety s obsahom nikotínu nedošlo k jedinej smrti a doteraz neexistujú žiadne vážne zdravotné dopady.  

Po tretie, vidíme výrazné zdravotné zlepšenia u fajčiarov, ktorí prechádzajú na elektronické cigarety. Riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody sa znižuje, krvný tlak sa znižuje, astma a emfyzém sa zlepšujú a ľudia sa celkovo cítia oveľa lepšie.

Po štvrté, riziko rakoviny bolo nezávisle odhadnuté na <1 % v porovnaní s rizikom vzniku rakoviny z fajčenia.

Číslo 95 % je založené na týchto dôkazoch. Nebolo iba vytiahnuté z päty, ako to radi tvrdia kritici vapingu a elektronických cigariet.

A čo dlhodobé riziká?

Ako všetky nové produkty, presné dlhodobé riziko používania elektronických cigariet nebude známe ďalších 20 - 30 rokov. Je možné, že v priebehu času sa môžu vyskytnúť určité škody a my musíme neustále vývoj monitorovať ohľadne akýchkoľvek nových vedľajších účinkov.

Na základe toho, čo vieme o chemických látkach v parách a biomarkeroch, je však riziko pravdepodobne oveľa menšie ako v dôsledku fajčenia, ktoré zabije dvoch z troch dlhodobých používateľov. Kráľovské kolégium lekárov odhaduje, že dlhodobé riziko pravdepodobne nebude viac ako 5 % rizika z fajčenia, čo zohľadňuje aj možnosť neznámych problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

Záver

Pointa je, že používanie elektronických cigariet nie je bez rizika a ak nefajčíte, nemali by ste ani vapovať.

Ak však fajčíte a nemôžete prestať fajčiť, pri prechode na elektronickú cigaretu dramaticky znížite riziko úmrtia na rakovinu, ochorenie srdca a pľúc.

O koľko menej riskantné to je? V súčasnosti je možné konštatovať, že dlhodobé riziko používania elektronických cigariet je najmenej o 95 % nižšie ako fajčenie. Nebol by som prekvapený, keby sa zistilo, že je viac ako 98 % alebo 99 % menej rizikový.

Dodatočné informácie

Ak fajčíte, tak prestaňte. Za žiadnych okolností si nemyslite, že elektronická cigareta je bez rizika alebo zdraviu prospešná. Najprv vyhľadajte svojho lekára a skúste odbornú pomoc pri skončení so závislosťou na tabaku.

Zdroje:

University of Victoria – Canadian Institute for Substance Use Research

UK centre for Tobacco and Alcohol Studies

GOV.UK

Royal College of Physician

Australian Tobacco Harm Reduction Association

Dovolenka s VaprioSprievodca vyberom SK
Hore
Zákaz predaja elektronických cigariet a príslušenstva osobám mladším ako 18 rokov! Na našej webovej stránke používame súbory "cookie", aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili ju Vašim požiadavkám. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s ich využitím.